Skip Navigation LinksEtusivu > Kiinteistökulma > 5 vinkkiä takuuajan virheiden reklamointiin
Kirjaudu sisään
23.20.25.122
Käyttäjätunnus
Salasana

5 vinkkiä takuuajan virheiden reklamointiin

Urakkasopimuksessa sovitaan yleensä siitä, että urakoitsija vastaa tietyn ajan urakan valmistumisen jälkeen työsuorituksensa asianmukaisuudesta. Yleensä tämä urakan takuuaika on Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisesti 2 vuotta. Takuuaikana urakan tilaajan, siis esimerkiksi taloyhtiön, on reklamoitava urakoitsijalle havaituista virheistä ja puutteista. Seuraavassa on tilaajan edustajalle (esim. taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä) vinkkejä reklamaation tekoon.

1. Älä viivyttele reklamaation teossa

Tilaajalla on oikeus ja velvollisuus reklamoida takuuajan virheistä/puutteista, eikä reklamaation tekoa kannata pelätä. Urakan lopputulos voidaan saattaa sopimuksenmukaiseksi vain, jos urakoitsija saa tietoonsa ilmenneet virheet ja puutteet ja pääsee korjaamaan ne.

Huolehdi, että takuuaikana havaitut virheet/puutteet ilmoitetaan urakoitsijalle urakkasopimuksessa määritellyllä tavalla. Virheistä/puutteista on ilmoitettava urakoitsijalle heti, kun ne havaitaan.

2. Tee reklamaatio kirjallisesti

Tee reklamaatio aina kirjallisesti. Näin myöhemmin voidaan tarvittaessa todistaa, että huomautus on tehty asianmukaisesti.

Käytännössä reklamaation voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla urakoitsijan sähköpostiosoitteeseen. Jos on vaarana, että urakoitsija välttelee korjausvastuutaan, reklamaatio kannattaa toimittaa postissa saantitodistuskirjeenä.

3. Yksilöi reklamaatiossa havaittu virhe tai puute

Laadi reklamaatio mahdollisimman yksiselitteiseksi. Muista kuvata siinä tarkasti havaittu virhe/puute ja esittää vaatimukset virheen/puutteen johdosta. Reklamaatiossa on hyvä ilmaista, että kyse on urakoitsijan takuuvastuun piiriin kuuluvasta korjauksesta.

Reklamaatioon voi lisäksi kirjata tilaajan ehdotuksen siitä, miten asian selvittelyssä ja korjauksissa voidaan edetä. Siinä voi myös esittää tilaajan vähimmäisvaatimukset korjausten toteutuksen ja aikataulun suhteen.

4. Vaadi tarvittaessa vahingonkorvauksia

Ellei muusta ole sovittu, urakoitsija on korjausten ohella velvollinen korvaamaan tilaajalle vahingot, jotka aiheutuvat takuuaikana havaitun virheen/puutteen korjaamisesta.

Jos konkreettista vahinkoa on syntynyt, muista vaatia urakoitsijalta vahinkojen korvaamista. Vaadittavan vahingonkorvauksen määrä kannattaa yksilöidä tositteiden tai laskemien avulla taikka muuten luotettavalla tavalla. Välillisten vahinkojen osalta pitää lisäksi osoittaa, että syy-yhteys aiheutuneiden vahinkojen ja takuuvastuun piiriin kuuluvan virheen välillä on olemassa.

5. Muistuta passiivista urakoitsijaa

Joskus urakoitsija ei reagoi saamaansa reklamaatioon. Jos näin käy, ota urakoitsijaan uudelleen yhteyttä ja muistuta reklamaatiosta.

Jos urakoitsija ei muistutuksen jälkeenkään reagoi reklamaatioon, tulee ryhtyä järeämpiin toimiin. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan tilaaja voi korjauttaa virheen urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija ei täytä takuuvastuutaan. Tätä ennen urakoitsijalle on annettava kirjallinen ilmoitus asiasta. Siinä tulee kertoa, millaisesta virheestä on kyse, milloin virheestä on reklamoitu urakoitsijalle ja miksi korjaus on tehtävä. Lisäksi ilmoituksessa tulee todeta, että virhe tullaan korjauttamaan urakoitsijan kustannuksella, mikäli tämä ei ryhdy korjaustoimiin itse.


Lisätietoa urakan takuuajasta ja takuuaikana ilmenneiden virheiden korjaamisesta löydät Urakoitsijan takuuvastuu – Tilaajan opas -kirjasta >>