Skip Navigation LinksEtusivu > Kiinteistökulma > Nykyisen asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve
Kirjaudu sisään
54.161.49.216
Käyttäjätunnus
Salasana
7.5.2014

Nykyisen asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve

Oikeusministeriö toteutti loppuvuodesta 2013 kyselyn, jolla kartoitettiin kokemuksia ja käsityksiä vuonna 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta. Kyselyllä selvitettiin myös sitä, miten lain täytäntöönpano ja tavoitellut vaikutukset ovat toteutuneet.

Kysely tehtiin yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton kanssa. Tutkimuksen tulokset tiivistettynä aihepiireittäin:

Viestintä

  • Yhtiökokousviestintä sujuu hyvin, mutta erityisesti osakkaat ovat tyytymättömiä muuhun viestintään mm. tulevista remonteista ja uudistuksista, yllättävistä vahingoista, huoneiston käytöstä ja kuluista, isännöitsijän vaihdoksesta ja yhtiön taloustilanteesta.
  • Noin kolmasosassa taloyhtiöistä on toistuvia erimielisyyksiä tai riitoja osakkaiden kesken. Uusi asunto-osakeyhtiölaki ei ole vaikuttanut niiden määrään.

Kunnossapitotarveselvitys ja remontit

  • Osakkaista 54 % ja hallituksen jäsenistä 87 % pitää kunnossapitotarveselvitystä riittävänä. Selvityksen haluttaisiin kuitenkin olevan aina rakennusalan asiantuntijan tekemä.
  • Osakkaiden remontti-ilmoitusta koskevat vaatimukset ovat pääosin selkeät. Osakkaat yleensä myös ilmoittavat remonteistaan lain mukaisesti.
  • Velvollisuus ilmoittaa remonteista ja remonttien valvonta ovat vähentäneet remonteista aiheutuneita vahinkoja.

Johtaminen ja työmäärä

  • Osakkaista yli puolet arvioi taloyhtiön johtamisen säilyneen ennallaan nykyisen asunto-osakeyhtiölain aikana. Toisaalta neljännes arvioi johtamisen huonontuneen ja kymmenesosa johtamisen parantuneen.
  • Enemmistö hallituksen jäsenistä oli sitä mieltä, että nykyinen laki on helpottanut hallituksen toimintaa ja parantanut yhteistyötä isännöitsijän kanssa.
  • Suurin osa hallituksen jäsenistä ja isännöitsijöistä ilmoitti työmäärän kasvaneen. Työmäärää ovat kasvattaneet lisääntynyt hallitustyö, yhtiöiden remontit ja yhtiöissä tapahtuneet vahingot.
  • Hallituksen jäsenistä 39 % arvioi isännöintipalvelujen tarpeen kasvaneen ja 53 % isännöitsijöistä palvelun kysynnän lisääntyneen.
Oikeusministeriön yhteenveto tutkimustuloksista.