Skip Navigation LinksEtusivu > Kiinteistökulma > Taloyhtiö, huomioi rakentamisen tiedonantovelvollisuus!
Kirjaudu sisään
23.20.25.122
Käyttäjätunnus
Salasana

Taloyhtiö, huomioi rakentamisen tiedonantovelvollisuus!

Rakennusurakoista on pitänyt ilmoittaa 1.7.2014 alkaen tiettyjä tietoja Verohallinnolle. Myös taloyhtiön on huomioitava rakentamisen tiedonantovelvollisuus tilatessaan esimerkiksi korjaus- ja rakentamistöitä.

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakasta ja työntekijöistä

Mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa?

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että Verohallinnolle on ilmoitettava kuukausittain tiedot tietynlaisista rakennusurakoista ja urakoitsijoista sekä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.

Urakkatietoina on ilmoitettava muun muassa

- urakkaa koskevat tiedot (esim. sopimuksen osapuolet, kokonaissumma, kesto)
- urakkasopimukseen liittyvät tapahtumatiedot (esim. kuukauden aikana laskutetut maksut)
- se, keneltä rakentamispalvelua on tilattu.

Työntekijätietoina on ilmoitettava muun muassa

- yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden henkilötiedot tai vastaavat tiedot. Tiedot annetaan myös itsenäisistä ammatinharjoittajista.

Urakkatiedot ilmoitetaan kaikista urakoista, joissa sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 €. Työntekijätiedot ilmoitetaan silloin, jos hankkeen kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa on työmaakohtaisesti yli 15 000 €.

Urakkatietojen tiedonantovelvoite päättyy vasta, kun urakka on luovutettu tilaajalle ja tilaaja on vastaanottanut sen. Työntekijätietojen ilmoitusvelvoite jatkuu niin kauan kuin yhteinen työmaa on käynnissä (HUOM., työmaa voi olla käynnissä myös urakan vastaanoton jälkeen esim. takuukorjausten takia).

Kuka on velvollinen ilmoittamaan tiedot?

Urakkatiedot

Urakkatiedot ilmoittaa Verohallinnolle rakentamispalvelun tilaaja eli rakennuttaja, pääurakoitsija, sivu-urakoitsija ja/tai aliurakoitsija.

Rakennuttaja on aina tiedonantovelvollinen tilaamistaan urakoista. Jos urakassa käytetään alihankkijoita, kukin urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tiedot omista aliurakoitsijoistaan. Myös taloyhtiö ja taloyhtiön osakas ovat tilaajina toimiessaan tiedonantovelvollisia.

Tilaaja voi valtuuttaa jonkun toisen ilmoittamaan urakkatiedot puolestaan. Tämä ei kuitenkaan poista tilaajan vastuuta tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Esimerkiksi taloyhtiö voi delegoida urakkatietojen ilmoittamisen isännöitsijälle tai urakoitsijalle. Taloyhtiön hallitus vastaa kuitenkin viime kädessä siitä, että tiedot todella toimitetaan Verohallinnolle.

Työntekijätiedot

Yhteisen työmaan työntekijätiedot ilmoittaa päätoteuttaja eli rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja. Jos urakassa on mukana useita urakoitsijoita, kukin urakoitsija ilmoittaa työntekijöidensä tiedot päätoteuttajalle, joka toimittaa ne eteenpäin Verohallinnolle.

Jos päätoteuttajaa ei ole, tilaaja on velvollinen ilmoittamaan työntekijätiedot Verohallinnolle. Taloyhtiökin voi näin joutua raportoimaan työntekijätietoja.

Rakennuttajana toimivan taloyhtiön kannattaa aina nimetä urakalle päätoteuttaja ja sopia selvyyden vuoksi, että päätoteuttaja tai jokin muu taho ilmoittaa työntekijätiedot Verohallinnolle.

Miten tiedot toimitetaan Verohallinnolle?

Sekä urakka- että työntekijätiedot toimitetaan Verohallinnolle joka kuukaudelta. Ne on ilmoitettava viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivänä; toisin sanoen esimerkiksi tammikuun tiedot on toimitettava viimeistään maaliskuun 5. päivä.

Jos taloyhtiö on velvollinen ilmoittamaan tietoja, sen tulee toimittaa tiedot sähköisesti www.suomi.fi - tai www.ilmoitin.fi-palvelun kautta.

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti ei kannata: jos tiedonantovelvollinen ei täytä velvoitettaan tai ilmoittaa tiedot puutteellisina, siitä voi seurata jopa 15 000 euron laiminlyöntimaksu.

Tarkemmin rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta voit lukea Isännöinnin käsikirja 2015:sta. Tutustu kirjaan >>

isännöinnin käsikirja 2015