Skip Navigation LinksEtusivu > Kiinteistökulma > Kiinteistönvälittäjä, huomioi nämä asiat uudesta rahanpesulaista
Kirjaudu sisään
54.161.49.216
Käyttäjätunnus
Salasana

Kiinteistönvälittäjä, huomioi nämä asiat uudesta rahanpesulaista

Uusi rahanpesulaki (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä) tuli voimaan 3.7.2017. Laki koskee myös kiinteistönvälitysliikkeitä. Niiden on muun muassa tunnistettava asiakkaansa sekä selvitettävä, onko tämä tai tämän läheinen perheenjäsenen tai yhtiökumppani poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Lisäksi on tietyissä tilanteissa selvitettävä asiakkaiden tosiasialliset edunsaajat.

1. Asiakkaan henkilöllisyys todennettava

Lain mukaan asiakkaan henkilöllisyys tulee todentaa asiakassuhdetta perustettaessa. Tämä onnistuu tarkistamalla asiakkaan henkilöllisyystodistus ja liittämällä myyntitoimeksiantosopimukseen lomake asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen ja poliittisen vaikutusvallan selvittämiseen.

Kiinteistönvälitysliike ei saa suorittaa liiketoimea tai perustaa tai ylläpitää asiakassuhdetta, mikäli se ei pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemiseksi säädettyjä toimia. Tuntemisvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata rikosoikeudellinen vastuu.

2. PEP-henkilöistä annettava tarkempi selvitys

Lain mukaan välitysliikkeen tulee asiakkaan tuntemiseksi tietää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai muun muassa tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani.

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä (PEP) tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana mm. valtionpäämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenenä, tiettyjen tuomioistuinten jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asiainhoitajana, puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina, valtion kokonaan omistaman yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä tai kansainvälisen yhteisön johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä. Määritelmä koskee myös suomalaisia poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Jos toimeksiantaja tai hänen perheenjäsenensä tai yhtiökumppaninsa on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, on tästä annettava tarkempi selvitys. Tämä onnistuu PEP-lomakkeen avulla.

3. Tosiasialliset edunsaajat selvitettävä

Kiinteistönvälitysliikkeen on lain mukaan tunnistettava ja pidettävä yllä riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia tietoja tiettyjen asiakkaidensa - yhteisöjen, ulkomaisten trustien, yhdistysten, säätiöiden sekä asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden - tosiasiallisista edunsaajista. Tarvittaessa tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys on todennettava.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä eli ihmistä, joka viime kädessä käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä. Tällaisia ovat muun muassa yli 25 % omistusosuuden tai äänimäärän omistavat tahot. Yhdistyksessä, säätiössä, asunto-osakeyhtiössä tai keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä tosiasiallisia edunsaajia ovat muun muassa hallituksen jäsenet.

Tosiasiallisten edunsaajien selvittämiseen on olemassa erillinen lomake.

Lähde: Askinet – kiinteistönvälittäjien verkkopalvelu, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto


Apuna rahanpesulain velvoitteiden täyttämisessä toimivat uudistuneet asuntokaupan lomakkeet >>