Skip Navigation LinksEtusivu > Kiinteistökulma > Miten taloyhtiön energiatehokkuutta parannetaan?
Kirjaudu sisään
54.81.244.248
Käyttäjätunnus
Salasana

Miten taloyhtiön enegiatehokkuutta parannetaan?

Taloyhtiön on lain mukaan parannettava luvanvaraisten remonttien, esimerkiksi putki- ja julkisivukorjausten, yhteydessä rakennuksen energiatehokkuutta. Taloyhtiö voi valita, parantaako se yksittäisten rakennusosien ja järjestelmien energiatehokkuutta korjaus korjaukselta vai koko rakennuksen energiatehokkuutta pitkällä aikavälillä. Seuraavassa kerrotaan, miten nämä kaksi tapaa käytännössä toteutetaan.

Yksittäisten rakennusosien tai järjestelmien energiatehokkuuden parantaminen

Taloyhtiö voi ryhtyä parantamaan rakennustensa energiatehokkuutta osa tai järjestelmä kerrallaan. Tällöin luvanvaraiset korjaushankkeet toteutetaan niin, että korjatut rakennusosat tai järjestelmät täyttävät energiatehokkuuden minimivaatimukset (esim. julkisivujen, ikkunoiden ja yläpohjan lämmöneristävyys).

Käytännössä jos taloyhtiöön halutaan esimerkiksi asentaa uudet ikkunat, energiatehokkuusvaatimukset täytetään asentamalla lämmöneristävyydeltään uudisrakentamisen tasoa olevat ikkunat. Lähes kaikki markkinoilla olevat perusikkunat ovat tällaisia.

Jos taloyhtiö päättää parantaa energiatehokkuutta rakennusosa tai laite kerrallaan, korjauksissa ei tarvitse sen kummemmin huomioida tulevia korjaushankkeita. Riittää, kun korjattava rakennusosa tai järjestelmä täyttää energiatehokkuusvaatimukset.

Koko rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen

Taloyhtiö voi myös päättää parantaa koko rakennuksen energiatehokkuutta pitkällä aikavälillä. Tällöin tavoitteena on pienentää koko rakennuksen laskennallista energiakulutusta tai laskennallista kokonaisenergiakulutusta. Tämä vaatii pitkän tähtäimen suunnittelua, sillä energiatehokkuutta parannetaan tällöin kokonaisuutena, usean erillisen korjaushankkeen kautta.

Jos taloyhtiö päättää parantaa energiatehokkuutta tällä tavoin, yhtiölle on laadittava energiatehokkuussuunnitelma. Siinä määritellään, miten energiatehokkuus otetaan huomioon taloyhtiön tulevissa korjaushankkeissa. Suunnitelmassa voidaan esittää toimenpiteitä esimerkiksi rakenteiden lämmöneristävyyden, rakennuksen ilmatiiviyden ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteen parantamiselle.

Millaisia energiatehokkuuteen liittyviä korjauksia taloyhtiöissä käytännössä tehdään?

Kiinteistöliiton keväällä 2015 teettämän Korjausrakennuttamisbarometrin mukaan taloyhtiöissä on viime vuosina parannettu etenkin ilmanvaihdon ja lämmityksen energiatehokkuutta.

Kyselyn mukaan yleisimpiä taloyhtiöissä tehtyjä energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ovat ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö, patteriverkoston perussäätö sekä termostaattisten patteriventtiilien asentaminen tai uusiminen. Liki puolet kyselyyn vastanneista hallituksen jäsenistä ilmoitti, että heidän taloyhtiössään on tehty tällaisia korjauksia.

Yleisiä ovat myös ikkunoihin liittyvät toimenpiteet: yli kolmasosa Korjausrakennuttamisbarometriin vastanneista ilmoitti, että heidän taloyhtiössään on parannettu energiatehokkuutta tiivistämällä ikkunat tai hankkimalla kokonaan uudet ikkunat.

Sen sijaan esimerkiksi julkisivun tai yläpohjan lisälämmöneristäminen on harvinaisempaa. Vain reilut 10 prosenttia Korjausrakennuttamisbarometriin vastanneista hallituksen jäsenistä ilmoitti, heidän taloyhtiössään on lisätty lämmöneristettä yläpohjaan. Ulkoseiniin on niin ikään lisätty lämmöneristettä noin kymmenesosassa vastanneiden taloyhtiöistä.


Lisätietoa taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisesta: Uudet energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamisessa – Opas taloyhtiölle >>