Skip Navigation LinksEtusivu > Rekisteriseloste
Kirjaudu sisään
54.161.108.58
Käyttäjätunnus
Salasana

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 19.8.2013

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöalan Kustannus Oy

Yhteystiedot
Malmin asematie 6
00700 Helsinki
p. 075 757 8591
www.kiinkust.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Liiketoimintajohtaja Maria Kangasluoma

Yhteystiedot
Malmin asematie 6
00700 Helsinki
p. 075 757 8582
maria.kangasluoma@kiinkust.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Kiinteistöalan Kustannus Oy:n tuotteiden tilaajien ja palveluiden käyttäjien yhteystietojen ylläpito ja välittäminen yhteydenpitoa, viestintää ja markkinointia varten. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittaminen tai perimisen sekä kyselyjen, tilastojen ja tutkimusten tekeminen. Olemassa olevien tilaajien ja palveluiden käyttäjien yhteystietojen lisäksi rekisteriä on täydennetty myös muilla kohderyhmiemme yhteystiedoilla. Internetin yleisiä tietolähteitä on hyödynnetty tietojen päivitykseen.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen luovuttaminen

Edellä mainittujen henkilöiden nimi, tehtävä tai asema, osoite ja muut yhteystiedot sekä asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Tietoja voidaan tallentaa henkilöiden Kiinteistöalan Kustannus Oy:n verkkosivujen käyttötavoista ja käyttömääristä.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn omaa suostumusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, tilauskupongilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
  • puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa (henkilötietolaki 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään Kiinteistöalan Kustannus Oy:ltä yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Kiinteistöalan Kustannus Oy:lle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolaki 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat tietoyhteiskuntakaaren 24 luvussa. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään valvotuissa ja suojatuissa olosuhteissa.

Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.

Maksutavat Maksutavat